May 13, 2017

Bolesti ruža: Žuti mozaik [virus]

Virus koji napada ruže: Žuti mozaik ruže (Rose yellow mosaic)
Poznat  je još ili samo kao mozaik ili infektivna hloroza ruža.

Virus -  Žuti mozaik ruže,  je virus koji se najčešće nalazi na ružama. Simptomi se pojavljuju u proljeće prepoznatljivi su kao nepravilna obojenost na lišću - žuti cik-cak obrasci, žute tačke, ili venskim čišćenjem.

Virus zuti mozaik, bolesti ruza
Bolesti ruža: Žuti mozaik [virus]
PhotoCredit: link

Ovaj virus se nalazi širom svijeta i poznato je da uzrokuje ozbiljnu štetu u na voću, jabukama i ružama.
Prirodni domaćini virusa su: Rosa multiflora i R. canina.
KAKO PREPOZNATI OBOLELU RUŽU
Na zaraženom lišću su vrlo različiti simptomi oboljenja.
Photo Credit: link

KAKO PREPOZNATI OBOLELU RUŽU

Simptomi su vrlo varijabilni.
Na zaraženom lišću su vrlo različiti simptomi oboljenja.
Vide se  ili jasno ograničene pege, po izgledu prstenaste, poluprstenaste ili nepravilne i često međusobno spojene.

Neki od uobičajenih simptoma uključuju i: prstenaste pločice, valovite linije, žute žile, venske linije poput lista htasta i opći mozaik (mrlje žute i zelene na listovima).
Zaraženo lišće je izmenjenog oblika i nešto sitnije.

Uobičajen je razvoj simptoma na samo jednom dijelu biljke. Neke zaražene biljke nikada ne izražavaju simptome.
Simptomi se obično javljaju u proljeće i ostaju tokom vegetacije.
Zaražene biljke imaju smanjenu snagu, proizvode manje cvjetova na kraćim stabljikama, imaju slabije stope preživljavanja i više su osjetljive zimu.
Virus -  Žuti mozaik ruže,  je virus koji se najčešće nalazi na ružama.
Virus koji napada ruže: Žuti mozaik ruže (Rose yellow mosaic)
Photo Credit: link
PREVENCIJA I KONTROLA

Prevencija:

Virus -  Žuti mozaik ruže  se ne prenosi putem vektora (kao što su lisne uši);
Prvenstveno se širi propagacijom (šrenje, razmnožavanje) biljnih dijelova.
Bilo upotrebom zaražene podloge ili pupoljaka, ili reznicama koje se uzimaju od oboljelih biljaka.
Provjerite je li presađivanje učinjeno između biljaka bez virusa.
Ne možete zaraziti zdrave ruže pomoću alata za rezanje koje koristite na zaraženom postrojenju.

Kontrola:

1. Nema poznatih tretmana za uklanjanje virusa -  Žuti mozaik ruže, za privaten ružičnjake. Primarni pristup bi trebao biti kupovina zdravih biljnih materijala.
U proteklih 40 godina, komercijalni uzgajivači ruže marljivo rade kako bi uklonili ružičasti mozaik i druge viruse na ružama.

2. Ako otkrijete bolest ili ako imate jako zaraženu biljku, trebali bi je izvaditi iz zemlje i uništiti, jer kada je biljka zaražena, nema lijeka.
Zaražene dijelove biljke možete obrezivati, ali to jednostavno uklanja simptome ali ne i virus;
Biljka je ipak inficirana i na kraju će razviti simptome na drugim listovima.

3. Zemljište prije sadnje dezinfikovaiti, radi suzbijanja vektorskih nematoda.

Mala tajna ...
Prirodni način dodavanja magnezijuma ružama

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...