Mar 15, 2017

6 kratkih crtica o uzgoju ruža


Osnove uzgajanja ruža u vrlo kratkim crtama

Biljkama obezbediti dobru vlažnost pre i posle sadnje.
Pripremiti zemlju pomešanu sa kompostom, pre sadnje.

Odabrati mesto sa najmanje 4/5 sati sunčane svetlosti.
Obezbediti dobru cirkulaciju vazduha među biljkama.

Ruže zalivati pri dnu biljke, jednom nedeljno.
Tokom suvih letnjih perioda češće zalivati.

Ruže trebaju dobro drenirano, plodno zemljište.
Jama  pri sadnji treba da bude tolika da se koren
može slobodno rasporediti.

Đubriti organskim đubrivom, dva puta godišnje,
u proleće i jesen. Kontrolisati redovno da li ima bolesti.
Okopavati i uklanjati korov.

Orezati ružu pred zimu, ukloniti mrtve grančice
i skratiti otprilike 60% od visine.

Zagrnuti ruže radi zaštite od mraza.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...